01. TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
02. GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
03. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO
04. TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ
05. TECHNIK DREVOSTAVIEB
06. MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
07. STOLÁR
08. ČALÚNNIK

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves

ponúka v školskom roku 2023/2024 nasledujúce študijné,
resp. učebné odbory pre žiakov 9. ročníka základných škôl:

Naše odbory

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár