ERASMUS + A NAŠI MAJSTRI A UČITELIA V POĽSKU

V spolupráci s medzinárodnou agentúrou EU mobility PL sme strávili týždeň v Katoviciach. V školských dielňach na strednej škole Sląnskie Techniczne Zaklady Naukowe sme sa učili programovať pomocou AutoCad Inventoru a priamo cez G kódy. Následne sme priamo u CNC stroja programovali, obsluhovali a hlavne vyrábali navrhnuté súčiastky. Mali sme výborných lektorov a aj vďaka poľštine to pre nás bolo jednoduchšie. Ostal nám aj čas na prehliadku školských dielní a debatu o školstve v Poľsku a situácii učiteľov.

Vo voľnom čase sme využili pestrú ponuku kultúrnych akcií a množstva múzeí v Katoviciach. Úžasný zážitok sme mali z multimediálnej výstavy obrazov Van Gogha, expozície Slezského múzea v bývalých baniach priamo v Katoviciach. Medzi technické zážitky patrila aj exkurzia do bane Guido v Zabrze, kde sme v hĺbke 320m prechádzali baňou a videli stroje, technické zariadenia a mohli si predstaviť, aká to bola a je ťažká práca.

Spolu s nami boli na stáži aj naši študenti, ktorí pracovali - praxovali vo firmách. Ale o tom neskôr. A dobrá správa pre študentov odboru MPS, dohodli sme spoluprácu a stáž vo firmách aj pre vás.