IMATRIKULÁCIA

Interaktívny deň ponúkol študentom našej školy aktivity, ktoré boli rozdelené do troch sekcií. Deň obohatil študentov o športovú činnosť, prácu v dielni a v neposlednom rade o zábavu, ktorú navodila imatrikulácia. Nevšedne mnohostranný deň sa uskutočnil 16.11.2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Práve jeho slávnostná a hlavne úsmevná časť znásobila naše rady po prijatí prvákov medzi seba. Sľubom, ktorý zložili, sa zaviazali, že si budú riadne plniť svoje povinnosti, dodržiavať školský poriadok a rešpektovať učiteľov i svojich spolužiakov. V novom spoločenstve im želáme pracovné nadšenie, nové priateľstvá a hrejivý pocit z členstva. Vitajte, teda, milí prváci!