3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

Odborné zameranie: absolvent ovláda prácu na drevoobrábacích strojoch a prácu s náradím pri montáži častí drevostavby. Dokáže navrhnúť jednoduchú drevostavbu s využitím grafického odborného softvéru a má základy obsluhy CNC na obrábanie dreva. Zručnosti získava v školských dielňach a počas odbornej praxe vo firmách. Dôraz je kladený na manuálnu zručnosť, počas štúdia absolvuje študent 1-2 dni praxe a ďalšie hodiny praktických odborných predmetov zameraných na konštrukcie a navrhovanie drevostavieb. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár