2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

Odborné zameranie: absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí a správy sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár