3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO

(S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY)

4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie

Odborné zameranie: absolvent nábytkárstva ovláda zásady výroby nábytku v kusovej, aj sériovej výrobe. Pozná konštrukciu nábytku, pri kreslení dokumentácie využíva grafický softvér. Pozná všetky materiály a komponenty pre výrobu moderného aj tradičného nábytku. Pri výrobe využíva zručnosti získané v školských dielňach a na odbornej praxi vo firmách. Ovláda postupy ručného, aj strojového opracovania dreva a drevených materiálov. Pracuje na moderných drevoobrábacích strojoch, vrátane CNC. Škola ponúka študentom rozšírené vyučovanie športovej prípravy, ktorú môžu využiť všetci aktívni športovci - futbalisti, hokejisti, atléti.

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár